e
[rev_slider_vc alias=”home-11-11″ enable_paspartu=”no”]

Dharma Swasti Yoga

Takistuste lahustamise jooga
Dharma Swasti Yoga on tajumuslik teadvuse praktika keha terviktunnetuse kaudu  (Tamur)

Esmakordselt kasutas ‘Yoga’ (yuj- sanskrit) mõistet tark Patanjali oma joogasuutrates umbes aastal 400, kuid tegelikult anti seda praktikat õpetajalt õpilasele edasi ammu enne selle teksti tekkimist. Joogat on mainitud juba  Rigveda’s (Vana-India hümnide kogu) ja Upanishad’is, seega on arvata, et ta arenes iidsete India askeetide süstemaatiliseks praktikaks umbes 5000 aastat enne Kristuse aega. Mis teeb ta tänaseks eaks ca 7000 aastat. Traditsiooniliselt oli see üks-ühele praktika õpetamine, kuid täna on Dharma Swasti Yoga rühmatunnidki muutunud personaalseks. Jooga kasulikkus meie igapäevaelus on kirjeldatud mitmete teadlaste poolt (GScholars), enamasti kui heaolu praktika (Vaid ja Pal, 2019). Nagu Sa aga kindlasti tead, pakub ta ka midagi enamat.

Dharma Swasti Yoga

aitab kogeda maailma mitmetasandiliselt nii läbi meelte, keha terviku kui teadvuse eri tasandite. Siin õpime paremini tundma nii enda tajumuslikke oskusi kui kogu maailma tervikolemust- kuidas nähtused omavahel seoses on ja mis koht on inimtegevusel selles. See loob meis tasakaalustatud tunnetuse kooskõlast. Õpime olema rõõmsamad, tervemad, loovamad ja julgemad ning püsima seeläbi paremini harmoonias. Sa liigud ühes suunas -edasi- sel põhjusel, et rahulikus mõnusas ühtlases praktiseerimise voos rikastavad Sind äratundmised ja üllatavad taipamised. See on meeldiv, kergendav ja avardav.  Enamasti mõistad Sa samal hetkel, et edasi soovid Sa minna just selles kerguses ning lihtsuses. Ja selles aitab Sind igapäevane praktika.

Miks kasutada teatriõpetuses joogalikke tehnikaid- sellest saab rohkem lugeda lehtedelt Teatritseremoonia ja Null Punkti Praksis.

dharma swasti yoga
Mida tähendab Yoga?

Sõna ``yoga`` (jooga) on tuletatud sanskriti juurest ``yuj``, mis tähendab ``tugevalt ühendada``. Selle all peetakse silmas nii ühendust keha ja vaimu vahel kui ka inimese ja looduse (sh. kosmose, universiumi) vahel. Dharma Swasti Yoga ühendab harjutaja-kasutaja otse allikasse. Dharma (sanskriti k ‘seadmus’, ‘õpetus’, tuleneb verbijuurest ‘koos hoidma’) on mõiste, mis tähendab nii looduse toimimise aluspõhimõtteid kui nendega kooskõlalist õiget elamisviisi. Dharma on asjadele ja sündmustele sisemiselt omane tõeline reaalsus. Dharma avaldub inimese elus ja teguviisis eetilisuse, õigluse ja voorusena. Samuti haarab see inimese vastutust ja kohustusi ühte terviklikku valdkonda. Me kohtame siin-seal ka pali-keelset nimekuju *dhamma* sama nähtuse tähistamiseks. Sanskritikeelne ‘Swasti‘ tähistab kõige heaendelise, paljutõotava, õitsengu ja heaolu allikat- või ka tulemust, lõppeesmärki. Swastika kujundit peetakse 5-12 000 aastat vanaks. Ka eestipärane ratas-rist on sellestsamast universaalsest allikast. Dharma Swasti Yoga on “tee-heaoluni-läbi-tugeva-sideme”.

Dharma Swasti Yoga struktuur

Nagu Dharma Swasti Yoga nimigi ütleb, on see pikem teekond (omandamine-mõistmine-kogemine) ja sestap sealt edasi jaotatud 3. astmeliseks. Selle käigus tutvutakse nt ka joogasuutrate ja muu vajaliku toestava materjaliga. Järgmisel, 1. astmel annab õpetaja ka esimesed hingamise ja keskendumise harjutused, samuti esmased teadmised toitumisest ning muust kasulikust. Näiteks, kuidas on lihtsaim viis joogat igapäevaellu integreerida, kuidas luua iganädalane rütm, kuidas tegeleda joogaga väljaspool kodust keskkonda või reisli olles ning muud kasulikku. Neid teadmisi värskendatakse regulaarsete õpilaste 'satsang‘ de ajal (teadmiste-tarkuse hetk). Kuivõrd asendid jäävad samaks, siis meditatiivsed praktikad ning hingamisharjutused süvenevad astmete kaupa, neile lisanduvad chakra-harjutused jms. (jäägu midagi ka üllatuseks!). Oluline on fakt, et uusi teadmisi antakse tsüklite läbi ning ühe tsükli vahe on vähemalt üks aktiivne praktiseerimise aasta. Iga tsükliga ei lisandu vaid ainuüksi harjutusi-tehnikaid, praksis ise muutub sügavamaks läbi praktiseerija endaga tuttavamaks saamise kaudu. Inimene õpib üsna andekalt ja ei ole vaja peljata, et miski on liialt saavutamatu. Kõik saabub omal ajal. Teadmised ning nende praktiline tulemus annab endast märku just Sulle sobival hetkel, ole mureta. Ning ükski ülesanne ei ole liialt suur või raske, et sellega lõpuni minna- see on iidne teadmine, kuid ka Dharma Swasti igapäev.

Loe lisaks ja liitu grupiga

Jooga eesmärk ja Dharma Hatha tehnikad

Selle praktika eesmärk on luua ühendus keha ja vaimu, samuti üksikisiku ja universaalse teadvuse vahel. Selline liit neutraliseerib enesekeskse ego juhitud mõtteid ja käitumist, tekitades hingelise avardumise ja suutlikkuse. Joogat on harrastatud tuhandeid aastaid ja kuigi on välja töötatud palju erinevaid tõlgendusi ja stiile, nõustub enamik, et jooga lõppeesmärk on saavutada kannatustest vabanemine. Ehkki igal joogakoolil või traditsioonil on oma rõhuasetus ja tavad, keskendutakse enamuses keha, vaimu ja hingamise ühendamisele kui energia muutmise või teadvuse nihutamise vahendile.
Dharma Swasti Yoga on tekkinud orgaaniliselt ja ajalooliselt, vajaduspõhiselt. Ta on nii füüsiliste kui psühholoogiliste takistuste ületamise tehnika. Dharma Swasti jooga ühendab asenditesse sisenemise ja nende lõpuni tunnetamise tasase tempo keerulisemate, kohati füüsisele või teadvusele nõudlikemate harjutustega. Eelnevat kogemust või erilist füüsilist ettevalmistust see siiski ei nõua, on jõukohane eale vaatamata ja sellega võib alustada mistahes hetkel. Dharma Swastit omandatakse võrdsete tsüklitena, millest ettevalmistav on Dharma Hatha. Esmased teadmised jõuavad õpilaseni hatha jooga asendite õppimise läbi. Üks hatha praktika koosneb 60 min asenditest ja samaaegsest keskendumisest teadvusele. Tervikuna on asendeid 27.

Näitlejale ja teatriõpilasele

Täna on üleilmselt levinud Stanislavski-põhine näitlemisviis (läbielamiskunst, kehastumine). Oluline on teada, et selle juures kasutab näitleja vähem või rohkem teadlikult oma teadvuse eri tasandeid. Et luua tõest esitust, tuleb valitseda oma keha ja vaimu meisterlikult ning seda mitte teineteisest lahus. 2016. aastal tõi S. Tcherkasski välja, et üle 40 % kaasaegseteni jõudnud Stanislavski näitlejatehnikast on pärit Raja Yogast (nn. klassikaline jooga). See hõlmab keskendumist, atmosfääri loomist üle energia suunamise (silmside), kiirgamist jpm. Oluline on siia lisada, et tegelaskuju kehastamisel on esitaja teadvus jagatud samaaegselt mitme objekti vahel- ja selles aitab teda vaid võime liikuda nende objektide vahel, olles vahepeal nn. vaatleja positisoonis. See aga on üks sügavamaid oskusi joogas- vaadata iseennast kõrvalt. Nõnda ei kasuta me teatris joogatehnikaid mitte ainult paremaks plastikaks keha ette valmistades vaid iga keskendumisharjutus annab meile võimaluse teritada oma eristamis- ning keskendumisoskust. Need kaks omakorda aitavad meil püsida tõese esituse ajal absoluutse etendusvoo seisundis. Nõnda oleme täna ringiga tagasi rohkem kui sajandivanuse Stanislavski süsteemi põhiolemuse juures- jooga abil lahutada oma tegelaskuju endast ning samas püsida temaga orgaaniliselt samas kehavaimu tervikus. (Sellest on rohkem lugeda lehtedelt Teatritseremoonia ja Null Punkti Praksis).

Dharma Swasti Hatha

Õpetaja Tamur

Dharma Swasti Hatha jooga baaskursus : asendid ja isiklik püsikava : füüsilise jooga 27 asendi põhine sissejuhatav ettevalmistus keha ja meele tasakaalustamiseks

Õpetaja Tamur

Dharma Swasti Yoga looja

Tamur on läbinud Vipassana International Academy kõrgema meelepuhastuse ja tasakaalu loomise treeningud. Tamur on õppinud joogat Yogacharya I.V.Iswarananda ja M.G.Satchidananda juures ning täiendanud end üle 7 aasta Sri Aurobindo, Sri Ramana Maharshi ning Sri Vast aaśramites (Tamil Nadu, India), uurinud Hatha Yoga Biomehaanikat ja Non-dual Šaiva Tantra Yogat ning on Kriya Yoga meister. Tamur jõudis jooga jagamiseni 2017. aastal Arunachala mäel Thiruvannamalais, Indias, oma õpetajate juhatuse toel. Seda kutset kinnitavad ka iidsed ettekuulutused Tamuri käesoleva eluetapi ning tuleviku kohta.

küsimus? kirjuta!